THE BOARD OF LIFE MEMBERS


SL NO NAMES
1 Dr. S. S.Goudar
2 Dr. Preeti K. Doddwad
3 Shri. Shivanand D. Shiragave
4 Dr. Sudha A. Raddi
5 Dr. Prakash R. Kadakol
6 Dr. Sunil S. Jalalpure
7 Shri. Mahadev S. Baligar
8 Dr. Prakash G. Tewari
9 Shri. Anil Kashinath Patil
10 Shri. Shidramappa I. Kundagol
11 Dr. Prasad B. Rampure
12 Dr. Deppa C. Metagud
13 Dr. Shivayogi M. Hugar
14 Shri. Bharamappa Shrimant Ambi
15 Shri. Sheetal G. Nanjappanavar
16 Dr. Santosh D. Patil
17 Dr. Sathisha M. P
18 Shri. Vijay Kumar A. S

 

EXECUTIVE COMMITTEE


NAME DESIGNATION
Shri. Y. S. Patil Chairman
Shri. S. I. Munavalli Member
Shri. B. Jayasimha Member
Dr. J. M. Mallikarjunaiah Member-Secretary

LOCAL GOVERNING BODY


SL NO NAMES
Shri. S. A. Manvi Chairman
Shri. S. F. Hadimani Member
Shri. G. K. Koti Member
Shri. V. F. Gaddi Member-Invitee
Shri. S. R. Patil Member-Secretary